Koračni motor s kugličnim vijkom

Koračni motor s kugličnim vijkom pretvara rotacijsko gibanje u linearno kretanje, uz korištenje kugličnog vijka;kuglični vijak ima različite kombinacije promjera i vodilice, kako bi zadovoljio različite zahtjeve primjene.Koračni motor s kugličnim vijkom obično se koristi u aplikacijama koje zahtijevaju visoku preciznost linearnog kretanja, dug životni vijek, visoku učinkovitost, kao što su industrijska automatizacija, poluvodički uređaji, itd. ThinkerMotion nudi cijeli niz koračnih motora s kugličnim vijkom (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34) s rasponom opterećenja od 30N do 2400N i različitim razredima (C7, C5, C3) kugličnog vijka.Prilagodbe se mogu obraditi po zahtjevu, kao što su duljina vijka i kraj vijka, matica, magnetska kočnica, enkoder itd.