Kako odabrati linearni aktuator?

Koračni motor je elektromehanički uređaj koji pretvara električne impulse u diskretna mehanička kretanja koja se nazivaju koracima;dobar je izbor za aplikacije koje zahtijevaju točnu kontrolu pokreta kao što su kut, brzina i položaj itd.

Linearni aktuator kombinacija je koračnog motora i vijka, koji pretvara rotacijsko gibanje u linearno kretanje pomoću vijka.

Evo nekoliko čimbenika i ključnih savjeta koje treba uzeti u obzir kada odabiremo odgovarajući linearni aktuator za određenu primjenu.

1. Odredite i odaberite jednu vrstu linearnog aktuatora prema primjeni.
a) vanjski
b) zarobljenik
c) nezarobljeni

2. Odredite smjer montaže
a) Horizontalno montiran
b) Vertikalno montiran
Ako je linearni aktuator postavljen okomito, je li potrebna funkcija samozaključavanja pri isključivanju?Ako da, onda je potrebno opremiti magnetnu kočnicu.

3.Utovar
a) Koliki je potisak potreban (N) @ kojoj brzini (mm/s)?
b) Smjer opterećenja: jednosmjerni ili dvostruki smjer?
c) Bilo koji drugi uređaj koji potiskuje/vuče teret osim linearnog aktuatora?

4.Moždani udar
Koja je maksimalna udaljenost tereta koji treba prijeći?

5.Brzina
a) Kolika je najveća linearna brzina (mm/s)?
b) Kolika je brzina vrtnje (o/min)?

6. Obrada kraja vijka
a) Okrugla: koliki je promjer i duljina?
b) Vijak: koja je veličina vijka i valjana duljina?
c) Prilagodba: potreban je crtež.

7. Zahtjevi za preciznost
a) Nema zahtjeva za točnost ponovnog pozicioniranja, samo je potrebno osigurati točnost kretanja za svaki pojedinačni hod.Koliki je minimalni pomak (mm)?
b) Potrebna točnost ponovnog pozicioniranja;kolika je točnost repozicioniranja (mm)?Koliki je minimalni pomak (mm)?

8. Zahtjevi za povratne informacije
a) Otvoreno upravljanje: koder nije potreban.
b) Upravljanje zatvorenom petljom: potreban je koder.

9.Ručni kotač
Ako je potrebno ručno podešavanje tijekom instalacije, tada je potrebno dodati ručni kotač na linearni aktuator, inače ručni kotač nije potreban.

10. Zahtjevi okoline aplikacije
a) Zahtjevi za visoke i/ili niske temperature?Ako da, koja je najviša i/ili najniža temperatura (℃)?
b) Otpornost na koroziju?
c) Otporan na prašinu i/ili vodootporan?Ako da, koji je IP kod?


Vrijeme objave: 25.03.2022